บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
       9/41 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
       ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
       จ. ปทุมธานี 12120
       ประเทศไทย
       โทร. : (66)2-902-2512, (66)2-516-2316
       แฟกซ์ : (66)2-516-2155