หน้า HAP4000 :   ก่อนหน้า  หน้าหลัก | HAP4000  ถัดไป
Hot Air HAP2000
 • เนื่องจากใช้ชีทฮีทเตอร์ จึงมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ
 • ความจุสูงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิหมุนเวียน 150°C
 • ใช้เพิ่มอุณหภูมิ ให้ความร้อน และการทำให้แห้งภายในเตาอบแห้ง
 • การกำจัดน้ำหลังการล้าง อบแห้ง
 • การอบแห้งและทำให้แข็งหลังจากการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การทำพรีฮีท (Preheat) และทำให้แห้งสำหรับการเคลือบชิ้นส่วน
 • การให้ความร้อน ฆ่าเชื้อ และทำให้ละลาย สำหรับเครื่องมือที่ใช้กับอาหาร
 • บริการให้ยืมเครื่องสาธิต
 • บริการซ่อมบำรุง


 •      บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
       9-/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
       อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
       โทรศัพท์ : 0-2902-2512
       โทรสาร : 0-2516-2155

      http://www.hakkothailand.co.th
      http://www.hakko.co.jp

 • ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากที่กำหนด เพราะจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุได้
 • กรุณาอย่าดัดแปลงใหม่
 • ห้ามใช้ในสภาวะที่อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟติดได้โดยเด็ดขาด
 • บริเวณช่องดูด เศษผ้าหรือเศษกระดาษจะถูกดูดติดได้ง่าย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
 •  Printable version