หน้า HAP2000 :   ก่อนหน้า  หน้าหลัก | HAP2000F | HAP2000 | HAP2000T ถัดไป
Hot Air HAP2000
 • เนื่องจากใช้สเตนเลสชีทฮีทเตอร์ จึงทำให้สะอาดและความทนทานสูงเป็นพิเศษ
 • น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
 • ความปลอดภัยสูง
 • ตัวเครื่องและคอนโทรลเลอร์สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้นำเข้าไปประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 • ทนทาน
 • ใช้เพิ่มอุณหภูมิ ให้ความร้อน และการทำให้แห้งภายในเตาอบแห้ง
 • การกำจัดน้ำหลังการล้าง อบแห้ง
 • การอบแห้งและทำให้แข็งหลังจากการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การทำพรีฮีท (Preheat) และทำให้แห้งสำหรับการเคลือบชิ้นส่วน
 • การให้ความร้อน ฆ่าเชื้อ และทำให้ละลาย สำหรับเครื่องมือที่ใช้กับอาหาร

 • สินค้าต่อไปนี้สามารถสั่งพิเศษได้ กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ข้อมูลจำเพาะ
  ซีรีส์ที่รับสั่ง
  แบบช่องดูดกลับด้าน  HAP2000F, HAP2000,  HAS2000
  แบบกำหนดแรงดันไฟฟ้าเอง  HAP3000, HAP2000F,  HAP2000, HAP2000T,  HAS2000

 • การใช้กระแสไฟ แรงดันไฟนอกเหนือจากที่กำหนด จะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือ เกิดอุบัติเหตุได้
 • กรุณาอย่าดัดแปลงใหม่
 • ห้ามใช้ในสภาวะที่อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟติดได้โดยเด็ดขาด
 • บริเวณช่องดูด เศษผ้าหรือเศษกระดาษจะถูกดูดติดได้ง่าย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • บริการให้ยืมเครื่องสาธิต
 • บริการซ่อมบำรุง


 •      บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
       9-/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
       อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
       โทรศัพท์ : 0-2902-2512
        โทรสาร : 0-2516-2155

      http://www.hakkothailand.co.th
       http://www.hakko.co.jp

       Printable version