หน้า ฮีทเตอร์แท่งชนิด HL :   ก่อนหน้า  HL100V | HL200V  ถัดไป
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
     ø6.25, ø6.5, ø8, ø10, ø12, ø12.6, ø14
 เส้นผ่านศูนย์กลาง
      ø15, ø16, ø18, ø20
  (*ผลิตตามการสั่งซื้อ) 

click to view large size

click to view large size


  กลับสู่ด้านบน

 Printable version